REG AUTOMÀTIC A BARCELONA- DEGOTEIG

SERVEIS INTEGRALS DE REG I GESTIÓ DE L’AIGUA

El reg per degoteig, conegut amb el nom de «reg gota a gota«, s’utilitza en: camps agrícoles, horts, parterres, tests, jardineres, etc.

En agricultura, l’aigua aplicada amb aquest mètode de reg s’infiltra a les arrels dels cultius regant directament la zona d’influència
de les arrels a través d’un sistema de canonades i emissors, que incrementen la producció.